Freamat de… masti cu Diamante si Diamanti (elevii scolilor partenere)!

Reclame

Un nou proiect în şcoala noastră!

Începând cu 21 mai 2012, în şcoala noastră se derulează proiectul  ,,Clubul de teatru Freamăt de aripi”, proiect în care noi avem rolul de partener, alături de Biblioteca comunală Camăr din judeţul Sălaj, solicitant fiind Biblioteca Orăşenească Tăuţii Măgherăuş.

eCULTURA este un  program pentru acordarea de finanțari nerambursabile pentru bibliotecile locale și școlare din comunitățile incluse în programul Economia Bazata pe Cunoaștere – EBC. La competiţia organizată în cadrul proiectului ,,Asistenţă tehnică pentru utilizarea TIC în biblioteci şi şcoli” au participat 64 de proiecte, 33 au obţinut finanţare pentru implementare iar din cele 33 de proiecte declarate câştigătoare face parte şi proiectul ,,Clubul de teatru Freamăt de aripi”.

Acest proiect aduce faţă în faţă două comunităţi EBC diferite – Tăuţii Măgherăuş din judeţul Maramureş şi Camăr din judeţul Sălaj – şi anume: una dezvoltată şi activă, cealaltă mai puţin activă, una putând fi considerată un centru cultural, cealaltă mai izolată, una cu majoritatea cetăţenilor români, cealaltă cu majoritatea cetăţenilor de etnie maghiară. Pornind de la acestă analiză se defineşte obiectivul general al proiectului şi anume încurajarea transferului de cunoştinţe şi a participării active la activităţi culturale menite să crească gradul de atractivitate al serviciilor furnizate prin intermediul bibliotecilor partenere.

Dintre activităţile proiectului pot fi amintite: pregătirea de către membrii  grupului ţintă din cele două comunităţi a două piese de teatru, punerea în scenă a celor două piese de teatru, vizionarea de piese de teatru în cadrul unor seri de teatru, realizarea unei baze de date elctronice cuprinzând linkurile unor piese celebre, blogul proiectului.

Sperăm ca trupele de teatru constituite în acest proiect să activeze şi după perioada de implementare, iar serile de teatru să devină o tradiţie pentru comunitatea noastră!

Pop Aneta

Manager de proiect

(publicat pe http://casadecultura-tautiimagheraus.blogspot.ro/)